Transportkoeling

ACC Industrie is al vele jaren de specialist voor transportkoeling. Veel slagers, cateraars, traiteurs, bakkers, vishandelaren, groenteboeren, etc. zijn dagelijks op pad met hun bestel- of kleine vrachtauto, met een transportkoeling welke geleverd en gemonteerd is door ACC Industrie. Dit om aan de gestelde HACCP eisen te kunnen voldoen. Dit kunnen koel- en/of vriesauto’s zijn met of zonder nachtkoeling, indien gewenst aangepast aan de klant specificaties.
Uiteraard worden deze auto’s met een perfecte isolatie, waar achter de gladde wanden van de koel ombouw een hele wereld van techniek schuil gaat, uitgerust.
Bij elke inrichting wordt door ons een HACCP certificaat verstrekt; indien gewenst kan er ook een ATP-certificaat geleverd worden.
Natuurlijk is ACC Industrie ook het adres voor uiterst snelle service bij storingen en reparaties, waarvoor uiteraard ook een onderhoudscontract kan worden afgesloten, zodat u altijd een bedrijfszekere installatie tot uw beschikking heeft.

Transport8
Transport7
Transport6
Transport5
Transport4
Transport3
Transport2
Transport1

Voor ieder merk gesloten bestelauto hebben we de juiste oplossing voor koelvervoer, waarbij het belangrijk is om de koelinstallatie en de isolatie zodanig op elkaar af te stemmen, zodat één en ander geheel voldoet aan de nationale en internationale regelgeving.

Wij monteren verschillende merken en typen koelinstallaties, zoals o.a. Frigosoft, Delphi, Thermo King, Carrier, Webasto, Zanotti, etc., welke in en op de auto gebouwd kunnen worden, geheel aangepast aan de wens van de klant.

Het isoleren van betreffende auto is van groot belang om goed werkend koelvervoer te realiseren. Isolatie moet zodanig ontworpen en geconstrueerd zijn, dat deze goed schoon gemaakt en gedesinfecteerd kan worden. In de warenwet staat ook duidelijk omschreven dat de laadruimte schoon gehouden moet worden. Vanuit dit oogpunt is het dus van belang dat de laadruimte zo naadloos mogelijk afgewerkt is. Het enige echte naadloze systeem is de traditionele “hand-lay-up” inrichting die wij met name om die reden dan ook nog altijd toepassen.

Omdat elke wagen bij ons met de hand wordt omgebouwd, bieden we de mogelijkheid om elke auto in te richten naar de specifieke klanten wens.
Neem contact op met ons, wij zullen uw graag verder informeren over de vele mogelijkheden.

HACCP (spreek je uit als “hessup”) staat voor:

  • Hazard
  • Analysis
  • Critical
  • Control
  • Point

Hazard
Stel binnen de hele keten van de levensmiddelen (vanaf ontstaan / bereiding / transport opslag etc.) vast waar de mogelijke risico’s optreden waarbij de producten in gevaar komen.

Analysis
Analyseer vervolgens wat de ingeschatte risico’s voor een gevolg kunnen hebben voor de volksgezondheid.

Critical 
Als je dan weet wat de risico’s zijn dienen deze geëlimineerd of zover mogelijk teruggebracht te worden zodat er geen gevaar meer voor de volksgezondheid is. Dit moet gebeuren door op de kritieke punten in het behandelingsproces controles in te bouwen om met regelmaat zicht te houden op de staat van de goederen.

Hoe ieder land van de Europese Unie deze regels toepast is de keus van het land zelf, men dient het zelf op de een of andere manier in de wetgeving op te nemen.

Control Point
In Nederland is de richtlijn opgenomen in de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen. De wetgeving is van toepassing op iedereen die zich bezighoudt met de bereiding, verhandeling, transport, opslag etc.

Algemeen erkende gevaren in de levensmiddelensector zijn: vervuiling, dus: hygiëne is van groot belang. Het 2e gevaar is bederf wat sneller optreed als de producten te warm worden, dus: de temperatuur is van groot belang.

CONTACT
Kristal
Kristal2
Kristal rondje
Pinguin